Regulamin serwisu

Regulamin

1.Wstęp


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego rezerwacje-noclegowe.pl będącego częscią grupy portali ogłoszeniowych, których właścicielem jest Grupa Ogłoszeniowa Vocari (zwana w niniejszym Regulaminie Administratorem).

Zostaną tu wymienione zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników (ogłoszeniodawców).

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych. W przypadku podania danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Regulaminem oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

2. Zasady korzystania z Portalu:

 • Ogłoszenia w Portalu umieszczane są odpłatnie. Czas na dokonanie opłaty po zarejejstrowaniu Użytkowanika wynosi 5 dni. W tym okresie ogłoszenie emitowane jest bezpłatnie
 • Użytkownik ma prawo zmienić lub usunąc swoje dane osobowe oraz ogłoszeniowe w dowolnym czasie korzystania z usług Portalu, jednak nie wiąże się to ze zwrotem poniesionej opłaty.
 • Użytkownik może korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu
 • Użytkownik ma obowiązek posiadania wszelkich praw autorskich do zamieszczanych w Portalu materiałów. Umieszczenie w ogłoszeniu lub przesłanie przez Użytkownika Administratorowi jakichkolwiek materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że spełnia on ten warunek.
 • Użytkownikowi zabrania się wszelkich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu
 • Użytkownikowi zabrania się wszelkich działań naruszających prywatność innych Użytkowników
 • Niedozwolone jest umieszczanie w Portalu materiałów naruszających obowiązujące prawo i postanowienia niniejszego Regulaminu
 • Niedozwolone jest naruszanie norm moralnych i obyczajowych oraz zasad uczciwej konkurencji poprzez umieszczane treści
 • Użytkownikowi zabrania się umieszczania materiałów erotycznych
 • Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z tematyką Portalu
 • Jeżeli Użytkownik nie stosuje powyższych zasad Administrator ma prawo usunąć ogłoszenie, którego to dotyczy bez powiadomienia Użytkownika
 • Użytkownik ma prawo zamieścić w Portalu nieograniczoną liczbę zdjęć pod warunkiem możliwości technicznych Portalu oraz z zastrzeżeniem, że nie są one jednakowe lub podobne
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć
 • Administrator nie odpowiada za treści publikowane w Portalu przez Użytkowników
 •  Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, żeby Portal nieprzerwanie poprawnie funkcjonował, ale nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią lub przeprowadzaniem konserwacji
 • Zabrania się kopiowania części lub całości informacji i zdjęć umieszczonych w Portalu
 

3. Postanowienia końcowe:


Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani. W przypadku brak akceptacji zmian ogłoszenie Użytkownika zostanie usunięte.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres bok@spanie-polska.pl lub pod nr telefonu 530-700-801.