Data publikacji harmonogramu: 10/30/2018

Nazwa szkoły: SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GUBINIE

Województwo: LUBUSKIE

Gmina: GUBIN

Kod pocztowy: 66-620

Miejscowość: GUBIN

Ulica: UL. PIASTOWSKA

Numer domu: 22

Nazwa Organu Prowadzącego: POWIAT KROŚNIEŃSKI

Cena brutto za dodatkowe 50MB: 61,5

Możliwy termin świadczenia usług: 6/1/2018

urząd gminy lubawka, us otwock kontakt, dawid łasiński, archiwum szczecin wały chrobrego

yyyyy